Bestyrelsen

Annelise Fyllgraf  Annelise Fyllgraf
Bestyrelsesmedlem
Bente Møller  Bente Møller
Formand
Telefon:
E-mail:
John Madsen  John Madsen
Kasserer
Mobiltelefon:
Michael Laden  Michael Laden
Bestyrelsesmedlem
Mobiltelefon:
Verner Østergaard  Verner Østergaard
Bestyrelsesmedlem
Telefon:
E-mail: